The Historical Entry Gate Of Dumlupınar Primary School


 

“YENİKAPI” STREET – 2017 –

nsb2017aaei_28 © LEVENT ŞEN

Bugün artık Dumlupınar Ortaokulu olarak eğitim veren binanın tarihi 1905 yılına kadar geri gider. Okul binası inşa edilmeden önce, bu alanda Aziz Leontios Kilisesi vardı. Kaleiçi ‘nde 1895 yılında meydana gelen ve 500’ye yakın evin yandığı büyük yangında, Aziz Leontios Kilisesi de yanmıştı.

Dumlupınar İlköğretim Binası hakkında 1907 yılında Ksenofanis Dergisi ‘nin 5. cilt 245. -259. sayfalarında Antalya kenti ile ilgili çıkan anonim haberde şunlar yazılmaktadır. “Küçük Asya-Anadolu’nun Atina’da bulunan “Anadolu” adlı kulüp Antalya’da 1895 yılında çıkan büyük yangınla yok olan 500 ev ve 3 kilise (bunlardan biri Aya İrini (bugünkü Kesik Minare) yangından önce cami olarak ibadete açıktı), Kız Mektebi için Rum Cemiyetine 6000 Drahmi yardımda bulunmuştur. Bu yardım yanan kilise arsası üzerinde inşa edilecek kız mektebinin inşaatı için toplanacak yardımlar için de bir başlangıç olmuştur. İnşa edilecek yeni kız mektebi için Pisidya Metropoliti Yerasimos, Doktor Vasil Piperidi, Av. V. Teofanidi, Cemiyetin İhtiyar Heyeti azaları gece gündüz demeden okulun tamamlanması için çaba harcamışlardır. Yaptığı maddi ve manevi katkılarıyla cemaatin ileri gelenleri, Metropolit Yerasimos Tandalidis’i büyük hayırsever ilan etmişler ve 1905 yılında mektebin resmi açılışında, halkın huzurunda kendisine başarı belgesi verilmiştir.”

Kaleiçi, Yenikapı Sokak’ta bugün Dumlupınar Ortaokulu olarak hizmet veren bina, yukarıda satırlarda da görüldüğü gibi 1895’teki büyük yangından sonra Rum cemaatlerinin yardımları ile 1905 yılında Rum Kız Mektebi olarak inşa edilmiş ve Metropolit Yerasimos Tandalidis tarafından öğretime açılmıştır. Öğretime açıldığı yıllarda Okulun müdür odasında Metropolitin resmi ile Osmanlı İmparatorluğunun okulun inşaatı ve faaliyet izni için fermanı asılı bulunmaktaydı. İtalyanlar, 1913 yılında bu binada sekiz yataklı bir hastane açtılar. Ancak Antalyalı Patriot Mehmet Emin (Adıson) Bey’in engellemesi sonucu bina, bir süre tekrar Rum Kız Mektebi olarak kullanıldı. Kurtuluş Savaşı yıllarında Hariciye Hastaları’nın bakıldığı bir hastane ve İşgal sırasında İtalyanlar tarafından tekrar İtalyan Hastanesi olarak kullanılan binanın bugünkü müdür odası o günlerde Dr. Burhanettin Onat tarafından ameliyathane olarak kullanılmıştı. Cumhuriyet’ten sonra bina,1927 -1928 ders yılında Ticaret Okulu olarak; 1929’da ise Medar-ı Vatan (Medar-ı İftihari) İlkokulu olarak öğretime açıldı. Aynı yıl içinde okul, Kurtuluş Savaşı’nın anısına, Dumlupınar İlkokulu adını almıştır. 1997 yılından itibaren “İlköğretim Okulu” olan ve Rum mimari özellikleri gösteren iki katlı binaya 1975 yılında dış görünümünü bozmadan yapılan restorasyon ile eklenen ara katlar sonucu okul, içten dört katlı olmuştur.

Kaynak: Hüseyin CİMRİN

Advertisements

Thanks for following me

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s